LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry ja Petriathlete Endurance Training yhteistyöhön

LeKi-futis on tehnyt yhteistyösopimuksen Petriathlete Endurance Training kanssa koskien pelaajien fysiikkavalmennusta. Valmennuksesta vastaa Petri Simonen, jolla on laajasti kokemusta liikunnasta ja valmentamisesta.

Pilottivaiheessa sopimukseen kuuluu, että Petri on seitsemän ikäluokan mukana lajiharjoituksissa, jotta fysiikkaharjoittelua saadaan jalkautettua paremmin joukkueharjoituksiin ja samalla saadaan kehitettyä valmentajien tietämystä fysiikkavalmennuksesta.

Junioripäällikkö Herman Mäenalanen ja fysiikkavalmentaja Petri Simonen.

Annetaan Petrin kertoa hieman lisää itsestään ja omista ajatuksistaan haastattelun muodossa:

1. Kerro hieman itsestäsi. Kuka olet?

Moi, 

Olen Petri Simonen. 42-vuotias liikunnan alan yrittäjä Lempäälästä. Perheeseen kuuluu vaimo Elina, lapset Elma 11 v ja Väinö 9 v sekä koirat Ilpo ja Unto. Ennen päätoimista yrittäjyyttäni toimin vanhemman konstaapelin tehtävissä noin 15 vuotta. Liikunnan alan yrittäjänä teen nyt alkaneen jalkapallon fysiikkavalmennuksen lisäksi kestävyysurheiluvalmennusta (mm. triathlon) nuorille ja aikuisille sekä yksilövalmennuksena että ryhmävalmennuksena. Valmennuksen lisäksi teen kestävyyskunnon testausta ja järjestän erilaisia lajitekniikkakoulutuksia (esim. hiihto- ja juoksukoulut).

2. Mikä sai sinut innostumaan valmentamisesta? Miksi valmennat?

Olen aina ollut aktiivinen liikkuja. Nuorempana harrastin mm. jalkapalloa, jääkiekkoa ja yleisurheilua. Kestävyysurheilu tuli mukaan kuvioihin aikuisiällä ensin juoksun kautta ja sitten innostuin triathlonista. Triathlonharrastuksen vietyä mukanaan aloin kiinnostua enemmän myös valmentamisesta. Sitten aloinkin hankkia aktiivisesti lisäkoulutusta mm. kestävyysurheiluun liittyen. Sitä kautta ihmisen fyysisen suorituskyvyn kehittäminen valmentajana onkin kiinnostanut koko ajan enemmän ja enemmän. Valmentajana haluan motivoida yksilöitä kehittymään urheilijana sekä auttamaan heitä saamaan liikunnasta itselleen esimerkiksi pysyvän elämäntavan.

3. Mikä on mielestäsi oleellista juniorijalkapalloilijoiden fysiikkavalmennuksessa? Millaisiin asioihin valmentajien tulisi paneutua lajiharjoittelun yhteydessä?

Mielestäni oleellista juniorijalkapalloilijoiden fysiikkavalmennuksessa on se, että harjoittelussa keskitytään mahdollisimman monipuolisesti juniorin iän mukaisiin harjoitettavissa oleviin ominaisuuksiin lajin vaatimukset huomioiden ja samalla pohjaa luoden, että pystyy esimerkiksi murrosiän jälkeen harjoittamaan lajissa vaadittavaa nopeuskestävyyttä mahdollisimman tehokkaasti.

Lajitaidot ovat pohjana optimaaliselle lajisuoritukselle, mutta ilman riittävää fyysistä suorituskykyä lajitaitoja ei saada hyödynnettyä tarpeeksi hyvin lajisuoritukselle. Näin ollen jo itse pallollisen lajiharjoittelunkin tulisi olla tarpeeksi intensiivistä riittävän fyysisen suorituskyvyn luomiseksi.

4. Olet ollut seuran toiminnassa mukana jo aikaisemmin. Millaisin sanoin kuvailisit LeKi-futista? Kuinka fysiikkavalmennus on mielestäsi otettu huomioon aikaisemmin?

Olen tutustunut LeKi-futiksen toimintaan omien lasteni kautta (tällä hetkellä Väinö pelaa P2013 ja Elma pelaa D-tytöt). Lapset ovat aloittaneet jalkapallon harrastamisen seurassa nuorella iällä ja jatkavat edelleen. Näiden vuosien aikana seuran toiminta yleisesti on kehittynyt laaja-alaisesti vuosi vuodelta laadukkaampaan suuntaan: kehittyvä seurayhteistyö, vahva toimija alueellisesti, laadukas valmennus.

Fysiikkavalmennus on mielestäni jo entuudestaan ollut seurassa monipuolisesta, kiitos mm. vapaaehtoisina toimivien lasten vanhempien kautta (erilaiset ammattitaustat sekä urheilutaustat).

5. Mitkä asiat toivot muuttuvan / kehittyvän yhteistyön ansiosta nykyhetkeen nähden?

Olen erittäin innostunut alkaneesta fysiikkavalmennus-yhteistyöstä LeKi-futiksen kanssa. Nyt sopimukseen kuuluu valmennus seitsemän (7) ikäluokan kanssa (pojat + tytöt). Toivottavasti tulevaisuudessa saadaan vielä laajennettua fysiikkavalmennusta myös vanhempiin ikäluokkiin P2010-2011 + D-tytöt ylöspäin.

Tavoitteena on, että saadaan jalkautettua fysiikkaharjoituksissa tehtyjä harjoitteita säännölliseksi tehdyiksi osana lajiharjoituksia, jotta niistä olisi oikeasti hyötyä jalkapallojuniorin fysiikan kehittymiseen. Näin saadaan myös kehitettyä valmentajien tietämystä ja tätä kautta parempi lopputulos fysiikkavalmennuksesta.