LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry ja Viialan Peli-Veikot ry yhteistyöseurasopimukseen

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry ja Viialan Peli-Veikot ry ovat tehneet yhteistyöseurasopimuksen.

Sopimus on voimassa vuoden kerrallaan ja sopimusta tarkastellaan säännöllisesti operatiivisella-
ja seurajohtotasolla sekä mahdollisilla kehitystoimenpiteillä. Sopimuksen alkamispäivä on 1.11.2022

Seurat ovat sopineet aloittavansa yhteistyöseuratoimenpiteet, joiden tärkeimmät tavoitteet ovat:

• Rakentaa pelaajien ehjä pelaajapolku Palloleikkikouluista aikuisjoukkueisiin asti ja yhteistyössä Ilves jalkapallojaosto ry:n kanssa aina Suomen huipputasolle asti
• Pelaajamäärien kasvattaminen
• Toimihenkilö- ja olosuhderesurssien tehokas hyödyntäminen
• Valmennuksellisten linjausten yhtenäistäminen yhteistyössä Ilves jalkapallojaosto Ry:n kanssa ja
valmentajakoulutukset
• Seurayhteistyö ja jalkapallokulttuurin kehittäminen kaikilla seurojen toimintatasoilla
• Avoimuus seurayhteistyössä

Viialan Peli-Veikkojen puheenjohtaja Veli-Matti Heinonen on erittäin tyytyväinen allekirjoitettuun
yhteistyösopimukseen LeKi-futiksen kanssa. ”Olemme olleet seurana jo pitkään alueellisen seurayhteistyön kannattaja ja puolestapuhuja. Olemme tehneet LeKi-futiksen kanssa yhteistyötä jo useamman vuoden ajan aina Etelä-Pirkanmaan Taitokoulun ajoista lähtien. Jaamme LeKi-futiksen kanssa samat arvot ja he ovat meille isompana seurana luotettava yhteistyökumppani. Olemme molemmat myös Ilves jalkapallojaosto Ry:n yhteistyöseuroja, joten LeKi-futis on siinäkin mielessä meille luontainen kumppani. Tällä toimintakaudella yhteistyön pilotti ikäryhmänä on toiminut 2012 syntyneiden ikäryhmä, jossa muodostettiin molempien seurojen koko ikäryhmistä yhteisjoukkue ja useampi peliryhmä. Pilotti ikäryhmän toiminnasta saatu palaute on ollut erittäin positiivista niin toimihenkilöiden kuin pelaajienkin puolelta ja se kannusti etenemään asiassa ja sitoutumaan yhteistyöhön myös pitkällä aikavälillä. Nyt tehty sopimus helpottaa
molempien seurojen joukkueiden toimihenkilöitä ja antaa vahvan selkänojan toimintamallien
toteuttamiseen.”

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:n puheenjohtaja Petri Mäkinen kommentoi allekirjoitettua
yhteistyöseurasopimusta. “Olemme tehneet seurojen välistä yhteistyötä ViiPV:n kanssa jo useita vuosia aina EPTK:n perustamisesta lähtien. Yhteistyö on ollut rakentavaa ja hyödyttänyt kumpaakin seuraa tasapuolisesti. Haasteita meille kasvattajaseuroilla on tullut vuosien varrella enenevässä määrin: kustannukset kasvavat; olosuhteet, varsinkin talvella, tuovat haasteita jne. Vanhempien ikäluokkien harrastajamäärien väheneminen, dropout, on aiheuttanut sen, että yksittäisten seurojen on ollut vaikea saada joukkueita kasaan varsinkin, kun siirrytään pelaamaan 11v11 sarjoja. Tehdyllä yhteistyösopimuksella koitamme ratkaista olemassa olevia haasteita, kehittää ja viedä eteenpäin Etelä-Pirkanmaalaista jalkapalloilua. Yhteistyösopimus luo myös velvoitteita kummallekin seuralle. Sopimuksessa on määritelty säännöt pelaajien siirtymiselle seurojen välillä sekä yhteisestä pelaajapolusta yhteistyössä Ilveksen kanssa. Uskon, että tehdyllä sopimuksella luomme kauaskantoisen mallin seurojen välisestä toimivasta yhteistyöstä.”

Yhteistyöseurasopimuksen allekirjoittivat LeKi-futiksen puheenjohtaja Petri Mäkinen (vas) ja Viialan PeliVeikkojen puheenjohtaja Veli-Matti Heinonen 1.11.2022