LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:n Kevätkokous

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:n Kevätkokous
Aika: maanantai 17.4.2023 klo 17.30
Paikka: seuran toimisto Aittomäentie 9, 33880 Lempäälä

Esityslista

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa /ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat seuran jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous

Tervetuloa!

LeKi-futis johtokunta