LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:n syyskokous

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:n syyskokous

Aika ja paikka: torstai 8.12.2022 klo 18.30 LeKi-futis toimisto, Aittomäentie 9 37880 Lempäälä

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  – puheenjohtaja
  – sihteeri
  – kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  – ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut seuran jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, kannattaja-, ja ainaisjäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja (joka toinen vuosi)
 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa olevat asiat
  – Seuran sääntöjen muutos
 12. Päätetään kokous


Tervetuloa!

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry
johtokunta