LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:n syyskokous

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:n syyskokous

Aika ja paikka: keskiviikko 22.11.2023 klo 19.00 LeKi-futis toimisto, Aittomäentie 9 33880 Lempäälä

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut seuran jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, kannattaja- ja ainaisjäsenmaksujen suuruus
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja (joka toinen
vuosi)
10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä
varatoiminnantarkastajia
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Päätetään kokous

Tervetuloa!

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry
johtokunta