LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:n syyskokous

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:n syyskokous


Aika ja paikka: torstai 14.10.2021 klo 19.00 Hakkarin liikuntahallin kahvio,
Ahertajantie 3 37550 Lempäälä

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut seuran jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, kannattaja- ja ainaisjäsenmaksujen suuruus
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja (joka toinen vuosi)
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä
varatoiminnantarkastajia
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Päätetään kokous


Tervetuloa!


LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry
johtokunta