LeKi-futis syyskokous 2020

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:n syyskokous

Aika ja paikka: torstai 17.12.2020 klo 19.00, seuran toimisto Aittomäentie 9, 33880 Lempäälä

Kokoukseen osallistuvia pyydetään poikkeuksellisesti ilmoittautumaan etukäteen lekifutis.toimisto@gmail.com 14.12.2020 mennessä. Kokous järjestetään tarpeen mukaan etänä.


1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut seuran jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, kannattaja- ja ainaisjäsenmaksujen suuruus
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja (joka toinen vuosi)
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä
varatoiminnantarkastajia
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Päätetään kokous

Tervetuloa!

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry
Johtokunta