1v1 neliöhippa

Kuljettaminen

1v1 NELIÖHIPPA

Jokaisella parilla on oma neliö. Toinen parista on hippa ja toinen pyrkii kuljettamaan karkuun neliön reunoja kiertäen. Hippa pyrkii saamaan kosketuksen kiinni otettavaan, mutta oma pallo pitää olla hallussa samaan aikaan. Hippa saa tehdä suunnanmuutoksia ja harhautuksia mihin parin pitää reagoida. 

Hippa lähtee liikkeelle aina niin, että parit ovat vastakkaisilla puolilla ja kiinnijäämisen jälkeen hippa vaihtuu.

OPPIMISTAVOITE

Kuljettaminen / käännökset

Tekninen
Kuljettaminen, käännökset

Taktinen
Vastustajan horjuttaminen, pään asento: katseen kohdistaminen

Fyysinen
Nopeustaitavuus, suunnanmuutokset, rytminmuutos

Henkinen
Tarkkaavaisuuden suuntaaminen, oveluus

AVAINASIAT 

Kuinka voit horjuttaa vastustajan painopistettä väärään suuntaan?

Mitä vartalon osia ja keinoja voit käyttää väärän informaation antamiseen?

Mihin suuntaat katseen kuljettaessa? Miksi?