3V1 HÖYNÄ

Syöttäminen & tuki

3V1 HÖYNÄ

3v1 höynä noin 10 x 10 metrin alueella. Riippuen pelaajien taitotasosta voi muuttaa alueen kokoa / ylivoimaa. Keskellä oleva pelaaja vaihtuu pallonriistosta tai kun tietty aika on kulunut.

OPPIMISTAVOITE

Syöttäminen / tuki / 1.kosketus

Tekninen
Syöttötekniikka, peliasento, 1.kosketus

Taktinen
Syöttölinjan avaaminen, syötön ajoitus

Fyysinen
Suunnanmuutokset keskellä olevalle pelaajalle. Pallolliset pienessä liikeessä koko ajan aktiivisena.

Henkinen
Tarkkaavaisuuden suuntaaminen

AVAINASIAT 

Kannustetaan pelaajia molempijalkaisuuteen. 

Syöttölinjan avaaminen -> älä jää vastustajan selän taakse.

Milloin syötät? 

Syötön suuntaaminen, kummalle jalalle syötän?