1v1 päätyjokereilla

Suojaaminen

1V1 PÄÄTYJOKEREILLA

Riittävän pienellä alueella 1v1 peli. Pisteen saa keskellä ollessa kun pallon saa pelattua päätyjokerilta toiselle päätyjokerille. Pelatkaa lyhyitä intensiivisiä pelejä ja pelin jälkeen parien vaihto.

LeKi-futis Harjoitepankki
OPPIMISTAVOITE

Suojaaminen

Tekninen
Suojaaminen, syöttäminen

Taktinen
Tyhjän tilan havainnointi, ulomman jalan käyttäminen vastustajaan nähden

Fyysinen
Käsien ja vartalon käyttäminen suojaamisessa

Henkinen
Loppuun asti pelaaminen

AVAINASIAT 

Kuinka pidät vastustajan kaukana pallosta?

Kummalla jalalla kuljetat vastustajaan nähden?

Miten voit havainnoida tyhjän tilan / vapaan päätyjokerin?