1v1 maaliin

kuljettaminen / ohittaminen

1V1 MAALIIN

1v1 tilanne missä puolustaja tulee hyökkääjän selän takaa. Vaikeusastetta voi muuttaa puolustajan lähtöetäisyyttä muokkaamalla. Vastaiskumaalit porteista puolustajille. 

OPPIMISTAVOITE

Kuljettaminen / ohittaminen

Tekninen
Harhautusmallit, käännökset, rytminvaihto

Taktinen
Puolustajan horjuttaminen

Fyysinen
Suunnanmuutokset, rytminmuutos

Henkinen
Puolustajan huijaaminen, oveluus

AVAINASIAT 

Havainnoi missä puolustaja on, miltä puolelta kannattaa pyrkiä ohi?

Millaisia harhautuksia, käännöksiä ja liikkeitä voi tehdä kun puolustaja on selän takana?