Käännösneliö

Kuljettaminen & käännökset

KÄÄNNÖSNELIÖ

Pelaajat kuljettavat oman kartion ja keskellä olevan kartion väliä. Molemmissa päissä tehdään käännökset.

1) Jalkapohjakäännös
2) Sisäsyrjäkäännös
3) Ulkosyrjäkäännös
4) Askelkäännös
5) Cruyff-käännös

OPPIMISTAVOITE

Kuljettaminen & käännökset

Tekninen
Kuljettaminen, käännökset jalan eri osilla

Taktinen
Pään asento, katseen kohdistaminen

Fyysinen
Rytminmuutos, nopeustaitavuus

Henkinen
Tarkkaavaisuuden suuntaaminen

 

AVAINASIAT 

Kuinka pitkä kosketuksen pitää käännöksessä olla? Miksi?

Mihin suuntaat katseen kuljettaessa? Miksi?

Missä pelitilanteessa voit käyttää kyseistä käännöstä?