Kuka pelkää puolustajaa

Kuljettaminen

KUKA PELKÄÄ PUOLUSTAJAA

Hyökkääjien tavoite on kuljettaa pallo alueen päädystä toiseen päätyyn.

Puolustajat pyrkivät riistämään pallon ja riiston jälkeen kuljettamaan pallon sivurajan yli (+ pallon pysäytys) tai tekemään maalin sivurajalla olevaan minimaaliin. Hyökkääjät saavat yrittää riistää pallon vielä itselleen takaisin niin pitkään kunnes pallo on kuljetettu sivurajan yli tai maaliin.

OPPIMISTAVOITE

Kuljettaminen / suojaaminen / havainnointi

Tekninen
Kuljettaminen, käännökset, harhauttaminen

Taktinen
Katseen suuntaaminen

Fyysinen
Suunnanmuutokset, nopeustaitavuus, kaksinkamppailupelaaminen

Henkinen
Tarkkaavaisuuden suuntaaminen, loppuun asti pelaaminen

 
AVAINASIAT 

Mihin suuntaat katseen kuljettaessa? Miksi?

Millainen on hyvä kosketuspituus kuljettaessa?