Etelä-pirkanmaan merkittävin junioriseura

Tehtävämme on tuottaa alueellisesti tyttö- ja poikajunioreille laadukasta jalkapallotoimintaa, jolla on merkitystä. Pelaajille mahdollistamme kattavan pelaajapolun aikuisten edustusjoukkueisiin saakka ja yksilötason pelaajakehitystä kehitämme yhdessä yhteistyöseurojen kanssa. Haluamme olla myös aktiivinen toimija omassa paikallisyhteisössä.

yhteistyökumppanit & jäsendedut
LIITY JÄSENEKSI

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry

seura

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:ssä on noin 700 aktiivista jalkapallon harrastajaa. Toiminta on ohjattua ja valvottua. Tehtäviinsä koulutettuja ohjaajia ja valmentajia sekä muita toimihenkilöitä on noin sata.

Lisäksi sadat aktiiviset vanhemmat osallistuvat seuran toimintaan kannustaen, kuljettaen ja kustantaen.

Seuran toiminta kattaa koko Lempäälän alueen. Järjestämme lapsille, nuorille ja aikuisille liikuntaa jalkapallon parissa sekä kilpailullisin että harrastuksellisin tavoittein. Nuorisotoiminnan lisäksi panostetaan aikuisten ja ikääntyvien kuntoiluun. Tulevaisuudessa panostamme edelleen toimihenkilöidemme koulutukseen. Olosuhteiden parantumisen myötä voimme myös lisätä junnutoimintaa sekä uusien tyttöjoukkueiden määriä.

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry on perustettu joulukuussa 2009. Lempäälässä jalkapallolla oli ennen oman seuran perustamista lähes itsenäistä toimintaa yli kymmenen vuoden ajan Lempäälän Kisa ry:n alaisena jalkapallojaostona. Muun muassa talous oli pääseurasta täysin riippumatonta. Toiminnan laajennuttua vuosi vuodelta katsottiin viisaaksi oman jalkapalloseuran perustaminen. Erkaantuminen ja koko jalkapallotoiminnan siirtyminen kaikkine pelaajineen hyväksyttiin yksimielisesti kummankin seuran johtokunnissa.

Yritteliäisyys

Me teemme töitä koko porukan voimin seuran ja pelaajien kehittämiseksi

Määrätietoisuus

Toimintamme on organisoitua ja strategian mukaista

Välittäminen

Jokainen seuran jäsen kuuluu LeKi-futis-perheeseen ja jokainen nähdään yksilönä joukkueessa

Kasvatuksellisuus

Pyrimme kasvattamaan vastuullisia yksilöitä, joilla on liikunnalliset ja terveet elämäntavat

Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille

Tähtiseura

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry on hyväksytty mukaan Tähtiseura-laatuohjelmaan. Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

LeKi-futis on saanut lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

-Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuri voimavara suomalaiselle urheilumenestykselle. Tähtiseura-ohjelmalla haluamme vahvistaa yhteistyötä seurojen välillä ja edistää osaltamme hyvinvointia yhä useamman suomalaisen arjessa. Osana Tähtikuviota jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan aina huippu-urheilijaksi asti entistä suuremman taustatuen avulla. Onnittelemme seuraa Tähtimerkistä, kertoo ohjelman tavoitteista Olympiakomitean Lisää liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen.

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

-Pienessä maassa aktiivisesti yhdessä toimiminen on paras mahdollinen tapa luoda yhteisöllisyyttä, kehittyä ja saavuttaa menestystä. Tähtiseura-yhteisöön liittymällä seura saa apua ja työkaluja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen, vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Seurojen yhdessä muodostama Tähtikuvio loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään, kertoo Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja innostuneena.

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.

VALMENNUSLINJAUS
HARJOITEPANKKI

Laadukas yksilöllinen valmennus

Valmennustoiminta

Kaikki LeKi-futiksen joukkueet harjoittelevat ympärivuotisesti. Harjoitusten määrä vaihtelee ikäluokittain seuran pelaajapolun mukaisesti. Lajiharjoittelun lisäksi joukkueiden harjoitusohjelmaan kuuluvat oheisharjoittelu fysiikkavalmentajan järjestämänä.

Joukkueharjoitusten lisäksi pelaajilla on mahdollisuus osallistua seuran Taitotori-lisäharjoituksiin, joissa paneudutaan pääasiassa yksilön teknisiin ominaisuuksiin. Lisäksi seuralla on erillistä maalivahtivalmennusta halukkaille maalivahdeille.

Kaikilla joukkueilla on seuran nimeämä vastuuvalmentaja, jonka apuna työskentelee muita valmentajia. Seuran kaikille valmentajille tarjotaan koulutusta ja ikäluokkien harjoittelun sisällöt sovitaan yhdessä seuran junioripäällikön ja valmennuskoordinaattorin kanssa pelaajien ikä ja taso huomioiden. Harjoituksissa ja peleissä käytetään tasoryhmiä, joiden avulla pyritään luomaan pelaajille omaa kehitystä tukeva ympäristö. Kaiken valmennustoiminnan keskiössä on pelaajien kehittäminen lähtötasosta riippumatta.

Harjoittelu on jaksotettu eripituisiin jaksoihin, joissa on yhdestä neljään eri teemaa. Teemat ovat kyseisen jakson ajan harjoittelun painopiste. Harjoiteltujen teemojen toteutumista seurataan pelitilanteissa.

Valmennuslinjaus

Valmennuslinjauksen tarkoituksena on yhtenäistää seuran eri ikäluokkien toimintaa ja luoda yhteiset raamit, joiden sisällä valmentajat voivat toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. Valmennuslinjaus toimii jokaisen valmentajan tukena ja ohjenuorana heidän toimiessaan LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry:n alaisten joukkueiden valmennustehtävissä. Valmennustoiminnassa tähdätään LeKi-futiksen toiminta-ajatuksen mukaiseen toimintaan. 

LeKi-futis Valmennuslinjaus

#lekifutis #lekisydän💙

Futis on parasta paikanpäällä

Tervetuloa mukaan toimintaan!