Valmennuslinjaus

Valmennuslinjauksen tarkoituksena on yhtenäistää seuran eri ikäluokkien toimintaa ja luoda yhtenäiset raamit, joiden sisällä valmentajat voivat toimia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Futis on parasta paikanpäällä

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!